[Attende til heimesida] [Attende til programsida]


HAUSTPROGRAM 2012

Ver merksam på at der anna ikkje er skrive, gjeng øvingane og tilskipingane føre seg i BUL-salen, Søndre gate 22 B.

JULI 2012
Dagane10.–15.NORDLEIK på Steinkjer.
AUGUST 2012
Onsdag22.Dansekveld kl. 19.30.
Måndag27.Familiepartiet byrjar kl. 17.30–18.30 (øver odde veker).
Måndag27.Songlaget byrjar øvingane kl. 19.00–21.30.
Måndag27.Spelmannslaget byrjar øvingane kl.19.00 på Dragvoll.
Tysdag28.Teater B2 og U3 byrjar.
Tysdag28.Oppstartsmøte vaksengruppa teater kl. 19.00.
Onsdag29.Nybyrjarkurs i folkedans.
Onsdag29. Teaterleik byrjar kl. 16.30 i Dronningens g. 23.
Torsdag30. Teater U1 og U2 byrjar.
Fr./la.31.–1.Hyttedugnad.
SEPTEMBER 2012
Laurdag1.Dansekveld med spelmannslaget og gjester.
Måndag3.Barneparti dans byrjar kl. 17.30–18.30 (øver jamne veker).
Onsdag7.Nybyrjarkurs i folkedans.
Sundag9.Veterandans kl. 19.00.
Onsdag12.Dansekveld kl. 19.30.
Onsdag26.Dansekveld med trønderdansar kl. 19.30.
OKTOBER 2012
Onsdag3.Dansekveld med trønderdansar kl. 19.30.
Sundag14.Veterandans kl. 19.00.
Onsdag24.Nybyrjarkurs i valdresspringar.
La./su.26.–27.Øvinghelg songlaget.
Onsdag31.Nybyrjarkurs i valdresspringar.
NOVEMBER 2012
Fredag2.Dansekveld med valdresspringar på BUL-hytta.
Sundag3.100-årsjubileum i Songlaget.
Sundag4.Dansartreff med unge veteranar kl. 19.00.
Måndag5.Dans for store og småe kl. 17.30 (i BUL-salen).
Tysdag6.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Torsdag8.–11.Hilmarfestivalen på Steinkjer.
Sundag11.Veterandans kl. 19.00.
Torsdag15.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Onsdag21.Samrådingsmøte i Dronningens g. 23 kl. 18.00.
Fredag23.Dansekveld på BUL-hytta med Torill Aasegg .
Laurdag24.Haustleik med tema Hulda Garborg. Trøskarlaget spelar til dans.
Tysdag27.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Fredag30.Teaterpremiere.
DESEMBER 2012
Sundag2.Veterandans kl. 19.00.
Måndag3.Dans for store og småe 17.30–19.00.
Måndag3.Siste øving songlaget.
Onsdag5.Teaterleiken har framsyning.
La./su.8.–9.Songlaget har jolemesse.
Sundag9.Joleavslutning for heile BUL kl. 17.00.
Tysdag11.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Fredag14.Teaterpremiere barnegruppe.

Denne sida vart sist endra 22.10.2012.

Ansvarleg for utforminga av denne BUL-sida er Herman Ranes. Dersom du har framlegg til endringar, kan du senda e-post til <herman.ranes@hist.no>.

Locations of visitors to this page

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!