[Attende til heimesida] [Attende til programsida]


HAUSTPROGRAM 2011

Ver merksam på at der anna ikkje er skrive, gjeng øvingane og tilskipingane føre seg i BUL-salen, Søndre gate 22 B.

AUGUST 2011
Ons.–lau.24.–27.Songlaget har loppemarknad.
Helga27.–28.Tur til Frigård i Hessdalen for bærplukking.
Måndag29.FamilieFolk (dans 3–7 år) tek til kl. 17.30–18.30.
Måndag29.Øvingane tek til i songlaget kl. 19.00–21.30.
Måndag29.Øvingane tek til i spelmannslaget kl.19.00 på NTNU Dragvoll.
SEPTEMBER 2011
Måndag5.SmåFolk (dans 6–10 år) tek til kl. 17.30–18.30 i Dronningens g. 23.
Onsdag7.Dansekveld kl.19.30.
Sundag11.Veterandans kl.19.00.
Måndag12.Nytt barnekor byrjar kl. 17.00–18.30.
Måndag12.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Helga16.–18.Dugnad på BUL-hytta.
Onsdag21.Dansekveld kl.19.30.
Helga23.–25.Kanotur til Røros-traktene.
Fredag30.Valdresspringarkveld på BUL-hytta kl. 19.30.
OKTOBER 2011
Helga1.–2.Songlaget har øvingshelg på hytta.
Sundag2.Lagsmøte «Idédugnad» kl. 19.00.
Måndag3.Dansekveld på NTNU Dragvoll kl. 19.30.
Sundag9.Veterandans kl. 19.00.
Onsdag19.Dansekveld kl. 19.30.
Onsdag26.Dansekveld kl. 19.30.
NOVEMBER 2011
Fredag4.«Den skalla songarinna» kl. 18.30.
Laurdag5.«Den skalla songarinna» kl. 15.00.
Sundag6.«Den skalla songarinna» kl. 15.00.
Tysdag8.«Den skalla songarinna» kl. 18.30.
Tor.–sun.10.–13.Hilmarfestivalen på Steinkjer.
Sundag13.Veterandans kl. 19.00.
Dagane25.–1.«Nøtteknekkjaren» kl. 18.00 alle dagane. Ekstraframsyning sun. 27.11. kl. 15.00
Måndag28.Siste øving/joleavslutning barnekoret.
Onsdag30.Samrådingsmøte i Dronningens g. 23 kl. 18.00.
DESEMBER 2011
Lau.–sun.3.–4.Songlaget har jolemesse
Sundag4.Veterandans kl. 19.00.
Måndag5.Konsert med songlaget.
Sundag11.Joleavslutning for heile BUL kl. 17.00.
Helga16.–18.Førjolstur til Frigård

Denne sida vart sist endra 31.10.2011.

Ansvarleg for utforminga av denne BUL-sida er Herman Ranes. Dersom du har framlegg til endringar, kan du sende e-post til <herman.ranes@hist.no>.

Locations of visitors to this page

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!