Terminliste 2014 Lista vært oppdatert med dagar og tidspunkt. Om ikkje annet står så er dansingen i BUL-salen i søndre gate 22B.

Om du ikkje er medlem koster det 50kr for å delta på onsdagane.


Vår 2014

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

Uke 8

Uke 9

Uke 10

Uke 11

Uke 12

Uke 13

Uke 14

Uke 15

Uke 16

Uke 17

Uke 18

Uke 19

Uke 20

Uke 21

Uke 22


 

_____________________________________

Haust 2013


Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

Uke 40

Uke 41

Uke 42

Uke 43

Uke 44

Uke 45

Uke 46

Uke 47

Uke 48

Uke 49

08.12 - Juleavslutning

 

 

Kurs og leikkveldar

Folkedanslaget er eit møtepunkt for dansarar i Trondheim. Laget har medlemmar i ulik alder, med ulike dansebehov og frå ulike delar av landet.

Arrangementa til laget dekkar til dømes behova for deg som:

Du kan velge å kome på enkelttilstelningar, eller bli fast medlem og få fri tilgang på heile programmet (med nokre unntak).

Øvingane, kursa og dansekveldane i Trondheim tek utgangspunkt både i dei ressursane ein finn blandt fastbuande, og eksterne instruktørar som susar innom byen. Dette gjev eit variert program med både faste postar og overraskingar. Fellesnemnaren både for instruktørane og programmet er den genuine interessen for å skape bra dans og gode danseopplevingar.

Nokre døme på kva me tilbyr:

Kalender med folkedans i Trondheim. For hendingar som arrangeres av BUL, sjå margen til høgre:

Sist endra/revidert 5.12.2012